Jaaroverzicht 2017 & missie 2018

Bijna twee jaar inmiddels heb ik mijn eigen bedrijf Roy Johannink Training, Advies en Onderzoek. Net als in 2016 kijk ik ook dit jaar terug. Naast de verhuizing – twee deuren verder in onze straat – is de belangrijkste gebeurtenis voor mij dit jaar toch wel het publiceren van het boek van Herman en mij “Het stelsel van crisisbeheersing; de crisisbesluitvormingsstructuur ontleed”. Het boek, vooral bedoelt als trainingsmateriaal, is inmiddels ruim 400 keer verkocht. In 2018 komt er op basis van (eigen) inzichten en opbouwende kritieken van lezers een nieuwe verbeterde versie. Het boek is te bestellen op www.crisisbesluitvorming.nl of voor iets meer geld op een managementboek site.

Bij deze andere facts & figures en mijn missie voor 2018!

Ik wil mijn nieuwe en blijvende opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen in mij als zelfstandig professional. Ik ben heel blij dat ik al zoveel heb kunnen bijdragen. Niet alleen uiteraard, maar met veel andere collega’s: zelfstandig en in loondienst, publiek en privaat. Dank voor de samenwerking!

Trainingen 

Het zijn vooral trainingen geweest kan ik wederom concluderen op basis van deze lijst:

 • 6 trainingen crisismanagement van een dagdeel, waaronder een gemeenteraad en ROC.
 • 2 training crisismanagement van een dag, waaronder LOCC.
 • 5 tweedaagse trainingen crisisbeheersing;
 • 9 keer workshops crisismanagement op netwerkdagen, bijvoorbeeld op Dag voor de crisiscommunicatie in Hollands Midden.
 • 20 dagen met ROT en CoPI oefeningen of trainingen.
 • 6 dagen met (R)BT oefeningen of trainingen
 • 12 trainingen crisiscommunicatie, waaronder voor woningbouwcorporaties
 • 3 lezingen crisiscommunicatie, sociale media en crisisbeheersing op congressen, zoals
 • 2 gastcolleges over crisiscommunicatie of omgevingsanalyse sociale, zie deze blogs van studenten daarover.
 • 2 keer dagvoorzitter of procesbegeleider op een netwerkbijeenkomst.
 • 3 bijeenkomsten in het kader van sociale calamiteiten.
 • 4 trainingen crisisbeheersing binnen de gezondheidszorg;
 • 26 presentaties of workshops over de invloed en meerwaarde van sociale media in relatie tot crisisbeheersing, informatiemanagement of evenementveiligheid.

Advies

Ook op het gebied van advies heb ik enkele schriftelijke en mondelinge (besloten) adviezen gegeven:

 • Notitie voor een GHOR-bureau over de missie en visie van de GHOR binnen de Veiligheidsregio, op basis van interviews met burgemeesters.
 • Algemene en persoonlijke adviezen aan de hand van zes afzonderlijke opdrachten voor omgevingsanalisten binnen een veiligheidsregio.
 • Adviseren over de positie van communicatie binnen de reguliere en crisisorganisatie binnen een waterschap.
 • Paper schrijven voor Veiligheidsregio over de flexibiliteit van de crisisorganisatie.
 • Adviseren HAROP over de wijze van inrichting van de crisisorganisatie.
 • Meedoen en meedenken over juridische mogelijkheden van uitgangspunten binnen het regionaal crisisplan en regionale crisisorganisatie van een Veiligheidsregio.
 • Scenario’s bedenken voor crisismanagementacademie voor trainingen en oefeningen
 • Adviseren bij evaluaties van diverse onafhankelijke onderzoekscommissie
 • Adviseren, inclusief interviews, aan studenten in het kader van het afstudeeronderzoek.

Onderzoek

Twee onderzoeken waar ik aan heb gewerkt in 2016, zijn in 2017 verschenen:

Artikelen

Ik wil blijven bijdragen aan het versterken van de crisisorganisaties, zodat in de voorbereiding op en tijdens crisissituaties de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke onrust zo laag mogelijk blijven. 

2018

Ik kijk uit naar een nieuw jaar. Er komt zoals aangegeven een nieuwe versie van het boek aan!

Vanaf 2018 probeer ik met Universiteiten en Hogescholen in contact te komen om te kijken waar het curriculum op het gebied van crisisbeheersing is te verbeteren. Op dit moment hoor ik dat nog altijd oude denkwijzen en traditionele dogma’s worden gedoceerd. Tijd om dat fundament ook te verstevigen op basis van de huidige informele en formele regels.

Verder ga ik – na de gemeenteraadverkiezingen – het land in om gemeenteraden te versterken bij onder meer hun taak om besluiten van burgemeesters bij rampen en crisis te toetsen; is het besluit proportioneel en subsidiair?

Kan of wil je mij helpen bij een van de twee trajecten, laat het mij dan weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related post

Complimenten zijn leuk…

Iedereen wil waardering voor zijn of haar werk. Als zelfstandige zijn daarom opdrachtgevers en deelnemers aan de training het ijkpunt voor mij. Berichten op sociale media die positief zijn, zijn[...]

In de media … dreigingsniveau 5

Op 23 maart heb ik een blog geschreven op LinkedIn over de impact van het afkondigen van dreigingsniveau 5 als gevolg van een schietincident in Utrecht. Later die week is er op NOS.nl ook een artikel[...]

Goed voornemen

Alweer mijn derde jaar als zelfstandig ondernemer! Een terugblik op afgelopen jaar is inmiddels traditie geworden, dus ik deel heel graag de facts en figures van 2018 met jullie! En zoals het een[...]