Uitbreiding dienstaanbod

Een periode van vrije weken geeft tijd voor overdenkingen. Zo ook deze vakantie, na twee-en-half jaar als zelfstandig professional aan de slag te zijn. Wat een prachtige periode is het geweest.  Het afgelopen jaar ben ik steeds vaker procesbegeleider, spreker en/of dagvoorzitter. Sterker nog: het is inmiddels mijn tweede dienst naast het verzorgen van trainingen over crisismanagement & over de invloed en meerwaarde van sociale media.

Neem de laatste maand voor de zomervakantie.

  • Op 29 juni begeleidde ik samen met twee ervaringsdeskundigen een multibijscholing over de problematiek op Fort Oranje voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. Een boeiende en open bijeenkomst met veel stof om over na te denken. Is GRIP4 nou echt de oplossing voor zo’n groot maatschappelijk probleem of is er meer nodig?
  • Op 3 juli was ik dagvoorzitter op een bijeenkomst in het kader van een nieuw te ontwikkelen risicoprofiel in de provincie Limburg. Beide veiligheidsregio’s hebben samen met de functionele ketenpartners de eerste stapgezet om gezamenlijk de inventarisatie te doen van de gevaren en dreigingen in de provincie Limburg. Een goede ontwikkeling waar meer en meer veiligheidsregio’s mee bezig zijn: samenwerken vanaf moment een!
  • Op 10 juli Interactieve lezing over de kracht en de zwakte van de nieuwe applicatie Alert4Omgevingeng tijdens de lancering van de applicatie. De applicatie moet zorgen dat in tijden van een incident de omgeving elkaar informeert over de risico’s. De omgeving kan op deze manier sneller handelen om de gevolgen van het incident te beperken of te zorgen dat er geen gevolg-incident ontstaat (domino-effect).

Verder heb ik nog expertgroepen begeleid in het kader van de actualisatie van kwalificatiedossiers voor de operationele kernfuncties binnen de regionale crisisorganisatie. En heb ik voor de Veiligheidsregio’s Gooi&Vechtstreek en Flevoland nog de rol van dagvoorzitter vervuld op een netwerkdag Bevolkingszorg.

Het gros van mijn tijd blijft in de komende periode het geven van trainingen. Het is prachtig om deelnemers van operationele en bestuurlijke crisisteams te mogen helpen om hun eigen en andermans positie in het landschap van de crisisbeheersing goed te kunnen duiden. Deelnemers zijn na afloop altijd oprecht blij met het verkregen inzicht: ze weten waar ze moeten zijn of staan in geval van een incident, ramp of crisis.

Nu veel organisaties in de functionele en algemene keten bezig zijn met het (her)positioneren van de crisisorganisatie, verwacht ik dat over twee-en-half jaar de verhouding in mijn aanbod er anders uit ziet. Ik denk dat ik meer bezig ben met (kleine) adviesopdrachten dan op dit moment het geval is. We gaan het zien.  Ik zie het aan de (kleine) adviesopdrachten van de afgelopen tijd: advisering over de inrichting van de afdeling crisiscommunicatie (Hoogheemraadschap), de crisisorganisatie (waterschap), of de inrichting van de Veiligheidsregio of de regionale crisisorganisatie (diverse veiligheidsregio’s). En niet te vergeten de vele mooie skype- of telefoongesprekken over allerhande vraagstukken of dilemma’s van collega’s uit het veld over de crisisorganisatie.

Wat het de komende periode ook is: ik blijf bijdragen aan het versterken van de crisisorganisaties, zodat in de voorbereiding op en tijdens crisissituaties de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke onrust zo laag mogelijk blijven.

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related post

Complimenten zijn leuk…

Iedereen wil waardering voor zijn of haar werk. Als zelfstandige zijn daarom opdrachtgevers en deelnemers aan de training het ijkpunt voor mij. Berichten op sociale media die positief zijn, zijn[...]

In de media … dreigingsniveau 5

Op 23 maart heb ik een blog geschreven op LinkedIn over de impact van het afkondigen van dreigingsniveau 5 als gevolg van een schietincident in Utrecht. Later die week is er op NOS.nl ook een artikel[...]

Goed voornemen

Alweer mijn derde jaar als zelfstandig ondernemer! Een terugblik op afgelopen jaar is inmiddels traditie geworden, dus ik deel heel graag de facts en figures van 2018 met jullie! En zoals het een[...]