Evaluatie Bestuurlijke informatievoorziening

Het onderzoek naar de bestuurlijke informatievoorziening rondom de incident bij Chemelot op 9 november 2015 is openbaar. Dit was het aanvankelijk niet. Het rapport is te vinden op de site van Veiligheidsregio Zuid Limburg onder documenten of hier te downloaden.  

Learn More

E-zine preparatie nafase

Ik heb al eerder een verslag geschreven van de workshop “Wees Voorbereid”. Een workshop die ik samen met Eric Seugling heb gegeven op de Landelijke themadag preparatie nafase. Nu is er ook een E-zine verschenen naar aanleiding van deze themadag. Zeer de moeite waard om eens te bekijken, te meer omdat er ook vanuit Eric en […]

Learn More

De nafase staat niet op zich zelf….

Vanmiddag stond de Landelijke themadag preparatie nafase op het programma, met als thema “voorbereiden op de nafase van rampen en crises”. Samen met Eric Seugling ben ik gevraagd om een van de workshops in te vullen. In deze een kort verslag van de workshop voor diegenen die niet aanwezigen waren op de themadag. De presentatie bij […]

Learn More

Ontruimen: de kracht van…

Een aantal weken geleden hadden de bewoners van Someren-Heide ruim een week last van de stank van een moeilijk te bestrijden brand in een recyclingbedrijf van autobanden. Zo op de mediaberichten afgaand moet dat niet prettig geweest. De concentratie van gevaarlijke stoffen mag dan wel beneden de voorlichtingswaarde liggen, maar langdurige blootstelling aan rook is nooit […]

Learn More

De reikwijdte van het Risicoprofiel

Een tijd terug heb ik de contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de Inspectie Veiligheid en Justitie afgesloten met het begeleiden van een discussie. Mijn presentatie evenals de presentaties van anderen zijn te vinden op internet net als onderstaand korte verslag. Het eind van de dag werd ingevuld door Roy Johannink (zelfstandig professional op het gebied van crisismanagement). Hij ging […]

Learn More

Google alert

Aan de hand van mijn eigen ingestelde google alert werd ik op gewezen dat ik gisteren ergens op het wereld wijde web met mijn naam ben genoemd. Het bleek een oud citaat over NL-alert te zijn uit een artikel in het AD van maart dit jaar. Zie hier het hele artikel, waar het volgende citaat is opgenomen: […]

Learn More

In het nieuws: onderzoek naar Chemelot-brand (9-11-15)

Gisteravond 3 november werd ik op Twitter geattendeerd dat een onderzoek van Koen van Tankeren en mij in het nieuws was. Je hoort dan wel niet onze namen, maar de journalist wappert wel met ons rapport. Toch een beetje eer van ons werk. Zie hier het nieuwsbericht op L1: http://l1.bbvms.com/view/standaard/2715499.html Vandaag, op 4 november, krijg ik ook een […]

Learn More

Ketencontactdag

Donderdag 3 november verzorgde ik drie workshops in de Spoorzone in Tilburg op de ketencontactdag voor de GHOR Brabant-Midden-West-Noord. De dag stond in het teken van kennismaken, ontmoeten en samen leren. Samen leren en innoveren, zodat de aanwezige deelnemers nog beter berekend zijn op de gezamenlijke taken. Dat was de gedachte achter ‘De Kracht van de Verbinding’. Mijn […]

Learn More