2020: Maak het minder bijzonder…

Mijn vierde jaar als zelfstandige ondernemer. Het blijft interessant om terug te kijken op 2019. Al wil ik nu vooral bezig met mijn nieuwe missie in 2020: het minder bijzonder maken van crisismanagement. Wat ik daar mee bedoel? Bij sommige deelnemers is aan het begin van de training echte spanning voelbaar: “ik hoop nooit deze training in de praktijk te moeten brengen”. Aan het eind van de training merken ze dat het in feite niet ver van hun dagelijkse werkzaamheden mag afliggen. Het is dan hooguit meer van hetzelfde, in een kortere tijdsperiode en met vaak wat meer onzekerheid. Tenzij je natuurlijk een functie vervult die je in het dagelijks leven niet vervult: een omgevingsanalist die normaal gesproken een perswoordvoerder is bijvoorbeeld. Maar in mijn optiek legt incidentmanagement in buitengewone omstandigheden – tijdens rampen en crisis dus – feilloos bloot wat ‘we’ in gewone omstandigheden al niet kunnen. Als je normaal een bepaalde rol niet vervult of taak niet goed kan uitvoeren, dan moet je in dat in buitengewone omstandigheden zeker niet doen. Dat is vragen om de bekende problemen. Daarom wil ik in 2020 die kans nog meer benutten: leren van rampen en crises om bij te dragen aan het verder versterken van reguliere veiligheidszorg.

Nog even terugkijken dan… In 2019 heb ik opnieuw een persoonlijk record van aantal trainingen mogen geven, mede als gevolg van diverse keren meedoen bij trainingen van Anja Boogaard en/of Dianne Deurloo. Ik heb het als zeer bijzonder ervaren om met zijn drieën een nieuwe filosofie door te voeren op het gebied van functieopleidingen voor crisiscommunicatie: aansluiten bij dagelijkse werkzaamheden. In 2020 hoop ik dit zoals gezegd nog verder door te voeren.

“Voor het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die naast hun dagelijkse werk een rol hebben in de regionale crisisorganisatie, is het belangrijk te beseffen dat zij dagelijks allerlei kwaliteiten en competenties inzetten. Wij versterken deze kwaliteiten en competenties zodat ze die in context van crises (met meer onzekerheid, meer urgentie, meer dreiging) nog beter kunnen inzetten. En daar profiteren ze uiteindelijk in het dagelijks werk ook van…”

Bedankt aan alle opdrachtgevers voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg en krijg voor de onderstaande werkzaamheden!

Trainingen

 • 11 trainingen incidentmanagement;
 • 4 trainingen incidentmanagement sociale calamiteiten voor bestuurlijke en/of operationele crisisteams;
 • 8 trainingen burgemeestersrollen of rol burgemeester bij incidentmanagement;
 • 7 trainingen deelnemers BT of ROT over verdieping stelsel van crisisbeheersing;
 • 9 trainingen samenwerking ROT en RBT/GBT
 • 5 trainingen samenwerking CoPI en ROT
 • 3 trainingen samenwerking teams communicatie
 • 6 oefeningen ROT
 • 4 trainingen verdieping crisiscommunicatie voor adviseurs ROT en BT
 • 4 trainingen bestuurlijk adviseren voor (leiders) ROT
 • 3 trainingen bestuurlijke netwerkkaarten
 • 3 oefendagen (leiders) CoPI
 • 7 trainingen crisiscommunicatie voor gemeenten, ziekenhuizen, GGD-en en woningbouwcorporaties, MCPm en SBO en nog één proeve van bekwaamheid.
 • 1 training omgevingsanalyse,
 • 1 tweedaagse training evenementveiligheid
 • 1 training scenariodenken
 • 1 tweedaagse training sociale media witte keten
 • 3 dagdelen gastcolleges crisiscommunicatie met oefeningen voor studenten Fontys

Advies en onderzoek 

In 2019 hielp ik diverse organisaties verder professionaliseren door:

 • advies over aansluiting sociaal domein en veiligheidsdomein binnen meerdere gemeenten;
 • advies over positie risico-, incident-, crisis- en corporate communicatie binnen een Veiligheidsregio;
 • adviseren (na evaluaties) over versterking en flexibilisering crisisorganisatie voor veiligheidsregio’s of Rijkswaterstaat;
 • adviseren over versterking en verbreding crisisorganisatie Salvage, inclusief daar bijbehorende training;
 • scenario’s bedenken voor trainingen en oefeningen Crisismanagementacademie;
 • coachend adviseren bij oefening met COPI en een ziekenhuis,
 • geven interviews aan studenten in het kader van stage en afstudeeronderzoek.
 • begeleiden MCPM-ers in student in het kader van het afstudeeronderzoek, waarvan Frank van Krieken is afgestudeerd op zijn thesis: (Waan)beeldvorming tijdens crises? Een onderzoek naar de invloed van nepnieuws op de beeldvorming van het Regionaal Operationeel Team tijdens een incident.
 • begeleiding evaluatie crisisorganisatie rondom de Turfmarktkerk in Gouda
 • begeleiding evaluatie boerenprotest voorbereidend CoPI en ROT

Procesbegeleider, spreker en dagvoorzitter

Vorig jaar heb ik mijn portfolio uitgebreid met optredens als dagvoorzitter, spreker en procesbegeleider.

In 2020 wil ik daar ook nog meer op gaan investeren, ook door mijzelf hierin verder te bekwamen.

Boeken, blogs en artikelen 

Tot slot: het tweede boek van Herman van Hijum en mij is nog te bestellen op www.crisisbesluitvorming.nl. Er zijn er nog minder dan 100…

Ook in 2019 zijn er blogs van mij verschenen. Op mijn eigen LinkedIn en mijn eigen site staan enkele blogs en artikelen over diverse onderwerpen met zeer uiteenlopende reacties. De meest in het oogspringende is mijn eigen ervaring over Dreigingsniveau 5. Daarnaast heb ik diverse regionale en landelijke media geholpen om vooral achter de schermen duiding te geven bij bepaalde incidenten, inclusief enkele (gratis) trainingen. Ik probeer op deze manier bij te dragen en te helpen om incidentmanagement in het juiste frame te plaatsen tijdens of kort na incidenten, rampen en crisis.

2020: is voor mij dus in feite al begonnen….

Maak crisismanagement niet zo bijzonder! Naarmate de taak die verricht wordt en de structuur waarin dat gebeurt minder verschillen met het alledaagse, functioneert een organisatie grosso modo beter ten tijde van crisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related post

Evenementveiligheid: tot hoe ver reikt ieders verantwoordelijkheid?

Op donderdag 31 oktober vond het Jaarcongres Evenementenveiligheid plaats in de Apenheul, Apeldoorn. Een dag waarop ik in de ochtend nog in het Westen van ons land training gaf, mocht ik in de[...]

Masterclass Besturen van Veiligheid

Zoals Kitty Hahn al schreef: in korte tijd de essentie overbrengen van crisiscommunicatie. Een uitdaging, maar wel gelukt tijdens deze[...]

Opleiding veiligheidscoordinatoren BVO’s

Samen met de KNVB en vele anderen mag ik een bijdrage leveren aan de nieuwe opleiding voor veiligheidscoordinatoren van de Betaalde Voetbal Organisaties. Meer over deze opleiding, volg de[...]