Wat zou jij er van vinden als je tijdens je werk wordt gefilmd? En waarbij je (niet zeker) weet of een deel van de video online komt. Verschillende professionals hebben dit al eens meegemaakt. En, het lijkt steeds vaker te gebeuren. Wat is het effect van het opnemen en online plaatsen van beelden van publieke handelingen op sociale media, voor publieke professionals en organisaties? Het eerste verkennende onderzoek over dit thema, uitgevoerd door Stichting Impact met mijn medewerking staat nu online. Deze verkenning biedt voldoende stof om over door te praten en voldoende onderwerpen om verder te (laten) onderzoeken.

Het onderzoek naar de bestuurlijke informatievoorziening rondom de incident bij Chemelot op 9 november 2015 is openbaar. Dit was het aanvankelijk niet. Het rapport is te vinden op de site van Veiligheidsregio Zuid Limburg onder documenten of hier te downloaden.

Voor de Pinkpop organisatie heb ik de volgende opdracht uitgevoerd: het geven van in- en overzicht van de gebeurtenissen rondom het noodweer op de maandag 9 juni 2014 van Pinkpop 2014 om daaruit lessen te trekken voor de eigen interne organisatie. Het rapport heeft bijgedragen aan de besluitvorming over het versterken van de interne organisatie van Pinkpop bij de voorbereiding en uitvoering van taken ten behoeve van een veilig verloop van Pinkpop 2015 en de daaropvolgende edities. Het rapport is hier te downloaden.