Steeds vaker spreek ik op congressen, zoals “Jouw zorg(en) bij terrorisme”  of ben ik onderdeel van netwerkdagen, zoals bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Mijn bijdrage wordt altijd met tevredenheid van de organisatie en deelnemers ontvangen.

“De deelnemers beoordeelden het programma met een 8.2. In het kader van top en tip, is de naam van Roy Johannink vaak genoemd als top. Met name de aansluiting bij de actualiteit, de interactie en de opbouw van zijn presentatie is hierbij genoemd als reden.” – Nicoline Otterman, manager Traumacentrum.

Een 4,2 op een vijfpuntsschaal van de deelnemers aan de netwerkdag Crisiscommunicatie in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit zijn enkele toelichtingen:

  • “Het gaf mij inzicht om eerst goed na te denken of ik als hoofd HTO aan de slag moet of dat andere partijen dit moeten doen.”
  • “Heel nuttig en voldoende interactie met opdrachten voor deelnemers.”
  •  “Het zet je goed aan het denken wie doet er al iets en wanneer ben jij aan zet, voordat je teveel zelf oppakt.”
  • “Zinvol zeker. Veel nieuwe inzichten gekregen.”

Ik begeleidde de Brabantbrede (O)DPG en ACGZ bijeenkomst “Weten wat je wel en niet moet weten” op 14 november 2017. De bijeenkomst stond stil bij: nice to know en need to know informatie voor de AC GZ en ODPG. Wat heb je nodig aan informatie om besluiten te kunnen nemen, en leiding en advies te kunnen geven?  De middag is als zeer leerzaam en positief ervaren, met als gemiddeld rapportcijfer een 8,5. Enkele reacties van de deelnemers:

  • meer bewustwording over de opschaling,
  • interactief, training boven verwachting,
  • mooie verdieping
  • geleerd het flexibel toepassen van GRIP
  • vooral weer scherp op verantwoordelijkheden en bevoegdheden