Bloggen…

Ik heb dit jaar niet zo veel blogs online gezet. Dat wil niet zeggen dat ik geen blogs heb geschreven. Maar meer en meer vraag ik mij: voor wie doe ik het? Eigenlijk vooral voor mijzelf: om mijn gedachten te ordenen. Waar loop ik tegen aan. Wat vind ik? Welke nieuwe ontwikkelingen zie ik, of hoop ik dat er gaan komen. Zo ook deze twee blogs die recentelijk wel online zijn gezet. Een voor de GHOR Academie en een voor SBO. Beide in het kader van de marketing van een opleiding.

Die van GHOR Academie plaats ik even integraal hieronder… die van SBO kan je hier vinden.

De Pleuris 3.0

Het geeft de regionale crisisorganisatie een voorsprong als ze weet in welke mate een ongewenste gebeurtenis kans maakt de aandacht in maatschappij en media te gaan domineren. Er is nog altijd veel te winnen wanneer betrokkenen snel de mogelijke impact van een incident kunnen inschatten. De zogenaamde Wet van Pleuris is een vuistregel om in te schatten of een incident een heftige reactie in (media en) samenleving kan opwekken. In 2002 ontwikkelden studenten van de Master of Crisis en Disastermanagement de Wet van Pleuris. Deze geeft in een formule (P = V x R x M²) aan dat de kans op maatschappelijke onrust rond een incident ingeschat kan worden aan de hand van drie variabelen: Verwijtbaarheid, Relevantie en Mediageniekheid. Bij toetsing bleek het inderdaad een objectieve maat – om de onrust en sensatie, de hoeveelheid aandacht in de pers – te voorspellen met een subjectieve beoordeling van kenmerken van de betreffende crisis. De waarde van de één is bijna perfect te voorspellen uit de waarde van de ander. De formule is gebaseerd op het idee dat de totale omvang van de crisis bepaald wordt door elk van de drie factoren waarbij de laatste, die van de media, extra zwaar telt.

Later is in 2011 nog een 2.0 variant geformuleerd die recht deed aan de grote rol die sociale media in het ontstaan van maatschappelijke onrust bleken te hebben: P = V x R x (S)M³. De toegevoegde S staat voor sociale mediageniekheid.

Door de nog altijd toenemende gebruik van sociale media in de samenleving wordt de behoefte aan zo’n vuistregel alleen maar groter. Hoe sneller immers het risico op heftige reacties in de samenleving kan worden ingeschat, hoe eerder immers adequate maatregelen om deze te reduceren of kanaliseren kunnen worden genomen. Daarvoor is het natuurlijk wel zaak dat de vuistregel valide is (en blijft) en ook voldoende is toegesneden op het gebruik. Zeventien jaar na de eerste ontwikkeling van de vuistregel is de samenleving fors veranderd. Ook zijn in die tijd veel nieuwe ervaringen en inzichten opgedaan met gebeurtenissen die de samenleving hebben geschokt. Tijd voor een 3.0 variant.

In de training werken met sociale media in de warme fase bij de GHOR gaan we in op deze ervaringen en inzichten van sociale media, maar ook hoe we de signalen uit openbare en niet openbare bronnen kunnen monitoren. Hoe kunnen we een 3.0 variant maken met elkaar? De training vindt voor de derde keer in successie plaats, met alleen maar goede ervaringen. Inschrijven kan nog altijd voor de tweedaagse training op 24 september en 1 oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related post

Evaluatie Bestuurlijke informatievoorziening

Het onderzoek naar de bestuurlijke informatievoorziening rondom de incident bij Chemelot op 9 november 2015 is openbaar. Dit was het aanvankelijk niet. Het rapport is te vinden op de site van[...]

E-zine preparatie nafase

Ik heb al eerder een verslag geschreven van de workshop "Wees Voorbereid". Een workshop die ik samen met Eric Seugling heb gegeven op de Landelijke themadag preparatie nafase. Nu is er ook een[...]

De nafase staat niet op zich zelf….

Vanmiddag stond de Landelijke themadag preparatie nafase op het programma, met als thema “voorbereiden op de nafase van rampen en crises”. Samen met Eric Seugling ben ik gevraagd om een van de[...]